Антикорупційна діяльність

Уповноважена особа з антикорупційної діяльності Приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» - 

Ясир Вікторія Василівна

Уповноважена особа з антикорупційної діяльності підзвітна Голові Правління ПрАТ «Київспецтранс».

Інформація про факти корупції з боку посадових осіб, працівників та контрагентів ПрАТ «Київспецтранс» може бути повідомлена:

- електронним листом на адресу: kstantikor@ukr.net

- по номеру тел.: (044) 290-44-75

Надана інформація буде розглянута та перевірена згідно з чинним законодавством, і за результатами її розгляду буде надано відповідь та вжито відповідних заходів.

Закон України «Про запобігання корупції»

Антикорупційна програма ПрАТ "Київспецтранс"

Повідомити про корупційне правопорушення. Зразок повідомлення про корупцію

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції ПрАТ «Київспецтранс»

Наказ про призначення уповноваженої особи

Наказ про затвердження плану антикорупційних заходів

План антикорупційних заходів на вересень-грудень 2021 року

Звіт про стан виконання Антикорупційної програми та заходів з питань запобігання корупції у 2021 році

План заходів спрямованих на запобігання та протидії корупції на 2022 рік