Акціонерам

Змiна посадових осiб

 

 

 

 

 

 

24.04.2019

Звільнено

Член Ревізійної комісії

Романенко Ніна Павлівна

  д/н д/н  д/н

  0

Зміст інформації: 

Відповідно до Статуту Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Київспецтранс" від 24.04.2019р. звільнена з 24.04.2019р.Член Ревізійної комісії Романенко Ніна Павлівна,  не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (була представником акціонера "Київська міська Рада" (код ЄДРПОУ 22893141, що володіє часткою 51% СК), обіймала посаду з  28.08.2015р. Посадова особа не має судимостей за посадові або корисливі злочини та не дала згоду на розкриття паспортних даних.

 

 

 

 

 

 

24.04.2019

Призначено

  Член Ревізійної комісії

Романенко Ніна Павлівна

  д/н д/н  д/н

  0

Зміст інформації: 

Відповідно до Статуту Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Київспецтранс"  від 24.04.2019р. призначена на 3-річний строк з 24.04.2019р. член Ревізійної комісії  Романенко Ніна Павлівна,  не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Територіальна громада м. Києва в особі Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) /(код ЄДРПОУ 19020407/, що володіє часткою 51%), попередні  посади: ПрАТ “Київспецтранс" - член Ревізійної комісії, Начальник відділу  приватизації Департаменту комунальної власності м. Києва. виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Посадова особа не має судимостей за посадові або корисливі злочини та не дала згоду на розкриття паспортних даних. 

 

 

 

 

 

 

24.04.2019

Звільнено

  Член Ревізійної комісії

Губська Леся Вікторівна

  д/н д/н  д/н

  0

Зміст інформації: 

Відповідно до Статуту Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Київспецтранс" від 24.04.2019р. звільнена з 24.04.2019р. Член Ревізійної комісії Губська Леся Вікторівна (була представником акціонера "Київська міська Рада" (код ЄДРПОУ 22893141, що володіє часткою 51% СК), обіймала посаду з  28.08.2015р. Посадова особа не має судимостей за посадові або корисливі злочини та не дала згоду на розкриття паспортних даних. 

 

 

 

 

 

 

24.04.2019

Призначено

  Член Ревізійної комісії

Губська Леся Вікторівна

  д/н д/н  д/н

  0

Зміст інформації: 

Відповідно до Статуту Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Київспецтранс" від 24.04.2019р. призначений на 3-річний строк з 24.04.2019р. член Ревізійної комісії Губська Леся Вікторівна,  не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Територіальна громада м. Києва в особі Департаменту комунальної власності м.Києва, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) /код ЄДРПОУ 19020407, що володіє часткою 51,0% СК), попередні посади: ПрАТ “Київспецтранс" - член Ревізійної комісії, Заступник начальника відділу звітності комунальних підприємств управління  орендних відносин та звітності комунальних підприємств Департаменту комунальної власності м. Києва. виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) . Посадова особа не має судимостей за посадові або корисливі злочини та не дала згоду на розкриття паспортних даних. 

 

 

 

 

 

 

24.04.2019

Звільнено

  Член Ревізійної комісії

Мартинов Ярослав Леонідович

  д/н д/н  д/н

  0

Зміст інформації: 

Відповідно до Статуту Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Київспецтранс" від 24.04.2019р. звільнений з 24.04.2019р. Член Ревізійної комісії Мартинов Ярослав Леонідович,  не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (був представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Геотрон»  /(код ЄДРПОУ 32156475, що володів часткою 46,8349 %), обіймав посаду з  28.08.2015р. Посадова особа не має судимостей за посадові або корисливі злочини та не дала згоду на розкриття паспортних даних. 

 

 

 

 

 

 

24.04.2019

Призначено

  Член Ревізійної комісії

Мартинов Ярослав Леонідович

  д/н д/н  д/н

  0

Зміст інформації: 

Відповідно до Статуту Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Київспецтранс" від 24.04.2019р. призначений на 3-річний строк з 24.04.2019р. член Ревізійної комісії  Мартинов Ярослав Леонідович,  не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Тинного Ігоря Владиславовича, що володіє часткою 46,8349 % СК), попередні посади: ПрАТ “Київспецтранс" - член Ревізійної комісії, Заступник директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр економічних ініциатив». Посадова особа не має судимостей за посадові або корисливі злочини та не дала згоду на розкриття паспортних даних.