"Важливо"

"Оголошення"

"Оголошення від 12.07.2018"

Особлива Інформація!!!!!!

Зміна тарифів!!!

"Звіт емітента за 2017 рік"

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про голосуючих"Протокол проведення відкритих обговорень"

"Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на 20.07.2018"

"Підсумки голосування по розгляду питань порядку денного позачергових зборів від 23 липня 2018"


"Антикорупційна програма ПрАТ "Київспецтранс"

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПрАТ "Київспецтранс від 06.03.2018" ПрАТ "Київспецтранс" (код ЄДРПОУ 02772037), адреса: 04208, м. Київ, проспект Правди, 85; тел. (044) 400-49-54. E-mail: kievspectrans@kst.in.ua, ВЕБ-сторінка емітента: kst.in.ua. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСПЕЦТРАНС" повідомляє, що 05.03.2018 р. отримано від ПАТ "НДУ" перелiк акцiонерiв станом на 26.02.2018 р., з якого стало вiдомо про змiни, якi вiдбулися на рахунках власникiв 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: 1. У Фізичної особи, яка до зміни пакету акцій не мала частки у Статутному капіталі Емітента ( 0 акцій, 0%), вiдбулося збiльшення кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки пiсля змiни розмiру пакета акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй – 53247406 шт. (46,835% вiд загальної кiлькостi акцій та 46,835 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй); 2. У Товариства з обмеженою відповідальністю «Таргет Трейд», код ЄДРПОУ 36592818, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, літ. 1А, корпус 2, кімната 204, яке до змiни розмiру пакета акцiй володiло пакетом 53247406 акцій, що становив 46,835% від загальної кількості акцій та 46,835% голосуючих акцій, вiдбулося зменшення кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки пiсля змiни розмiру пакета акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй – 0 акцій (0% вiд загальної кiлькостi акцій та 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй).


ОСОБЛИВА Інформація від 26 травня 2017 року" ПрАТ "Київспецтранс" ( код ЄДРПОУ 02772037), адреса: 04208 м. Київ просп. Правди, 85. Тел. (044) 442-92-62. E-mail: kievspectrans@kst.in.ua. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента . Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Київспецтранс" від 26.05.2017р. звільнені з 26.05.2017р.: 1.Голова Наглядової ради Русін Євгеній Євгенійович, не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Територіальна громада м. Києва в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 19020407, що володіє часткою 51,0% СК), обіймав посаду з 28.08.2015р.; 2. член Наглядової ради Пантелеєв Петро Олександрович, не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Територіальна громада м. Києва в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 19020407, що володіє часткою 51,0% СК), обіймав посаду з 28.08.2015р.; 3. член Наглядової ради Корнієць Сергій Дарович, не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Територіальна громада м. Києва в особі Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) (код ЄДРПОУ 19020407, що володіє часткою 51,0 % СК) , обіймав посаду з 28.08.2015р.; 4. член Наглядової ради Тинний Ігор Владиславович, не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Геотрон» (код ЄДРПОУ 32156475, що володіє часткою 46,835% СК) , обіймав посаду з 28.08.2015р.; 5. член Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Геотрон» (код ЄДРПОУ 32156475), володіє часткою в Статутному капіталі товариства 46,835% (53247406 акцій), функції посадової особи від юридичної особи виконував представник за довіреністю, обіймав посаду з 28.08.2015р. Всі вищевказані посадові особи не мають судимостей за посадові або корисливі злочини та не дали згоду на розкриття паспортних даних. Відповідно до Статуту Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Київспецтранс" від 26.05.2017р. призначені на 3-річний строк з 26.05.2017р.: 1.член Наглядової ради Русін Євгеній Євгенійович, не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Територіальна громада м. Києва в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 19020407, що володіє часткою 51,0% СК), попереднє місце роботи та посада – директор КП «Київкомунсервіс»; 2. член Наглядової ради Пантелеєв Петро Олександрович, не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Територіальна громада м. Києва в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 19020407, що володіє часткою 51,0% СК), попереднє місце роботи та посада – Заступник голови Київської міської державної адміністрації; 3. член Наглядової ради Береговий Юрій Миколайович, не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Територіальна громада м. Києва в особі Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) (код ЄДРПОУ 19020407, що володіє часткою 51,0 % СК), попереднє місце роботи та посада – заступник директора Департаменту - начальник управління приватизації та корпорптианих прав Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 4. член Наглядової ради Тинний Ігор Владиславович, не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Геотрон» (код ЄДРПОУ 32156475, що володіє часткою 46,835% СК), попереднє місце роботи та посада – Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Акванова гідроресурс» ; 5. член Наглядової ради Попович Володимир Іванович, не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Геотрон» (код ЄДРПОУ 32156475, що володіє часткою 46,835% СК), попереднє місце роботи та посада – Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Троя»; Всі вищевказані посадові особи не мають судимостей за посадові або корисливі злочини та не дали згоду на розкриття паспортних даних.
Сайт у розробці !!! kst.in.ua