УВАГА!!! 7 листопада відбудеться відкрите обговорення щодо встановлення тарифів для ПрАТ «Київспецтранс»

Особлива Інформація!!!!!!

Зміна тарифів!!!

Закупівлі

Протокол обговорення "Тарифів 2017"

Антикорупційна програма ПрАТ "Київспецтранс"

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПрАТ "Київспецтранс" ( код ЄДРПОУ 02772037), адреса: 04208 м. Київ просп. Правди, 85. Тел. (044) 442-92-62. E-mail: kievspectrans@kst.in.ua. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента . Рішенням засідання Наглядової Ради ПрАТ "Київспецтранс" від 20.07.2015р. призначено з 21.07.2015р. на 3-річний строк : членом Правління Товариства Антонець Ларису Петрівну, попередня (інша) посада та місце роботи : головний бухгалтер ПрАТ «Київспецтранс»; членом Правління Товариства Полюховича Олександра Васильовича, попередня посада та місце роботи : Директор ТОВ «ІСТ ДК Україна». Вказані особи не мають часток в статутному капіталі емiтента (0%, 0 акцій), не мають судимостей за корисливi та посадовi злочини, не дали згоди на розкриття паспортних даних.


ОСОБЛИВА Інформація від 26 травня 2017 року" Особлива інформація ПрАТ "Київспецтранс" ( код ЄДРПОУ 02772037), адреса: 04208 м. Київ просп. Правди, 85. Тел. (044) 442-92-62. E-mail: kievspectrans@kst.in.ua. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента . Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Київспецтранс" від 26.05.2017р. звільнені з 26.05.2017р.: 1.Голова Наглядової ради Русін Євгеній Євгенійович, не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Територіальна громада м. Києва в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 19020407, що володіє часткою 51,0% СК), обіймав посаду з 28.08.2015р.; 2. член Наглядової ради Пантелеєв Петро Олександрович, не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Територіальна громада м. Києва в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 19020407, що володіє часткою 51,0% СК), обіймав посаду з 28.08.2015р.; 3. член Наглядової ради Корнієць Сергій Дарович, не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Територіальна громада м. Києва в особі Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) (код ЄДРПОУ 19020407, що володіє часткою 51,0 % СК) , обіймав посаду з 28.08.2015р.; 4. член Наглядової ради Тинний Ігор Владиславович, не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Геотрон» (код ЄДРПОУ 32156475, що володіє часткою 46,835% СК) , обіймав посаду з 28.08.2015р.; 5. член Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Геотрон» (код ЄДРПОУ 32156475), володіє часткою в Статутному капіталі товариства 46,835% (53247406 акцій), функції посадової особи від юридичної особи виконував представник за довіреністю, обіймав посаду з 28.08.2015р. Всі вищевказані посадові особи не мають судимостей за посадові або корисливі злочини та не дали згоду на розкриття паспортних даних. Відповідно до Статуту Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Київспецтранс" від 26.05.2017р. призначені на 3-річний строк з 26.05.2017р.: 1.член Наглядової ради Русін Євгеній Євгенійович, не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Територіальна громада м. Києва в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 19020407, що володіє часткою 51,0% СК), попереднє місце роботи та посада – директор КП «Київкомунсервіс»; 2. член Наглядової ради Пантелеєв Петро Олександрович, не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Територіальна громада м. Києва в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 19020407, що володіє часткою 51,0% СК), попереднє місце роботи та посада – Заступник голови Київської міської державної адміністрації; 3. член Наглядової ради Береговий Юрій Миколайович, не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Територіальна громада м. Києва в особі Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) (код ЄДРПОУ 19020407, що володіє часткою 51,0 % СК), попереднє місце роботи та посада – заступник директора Департаменту - начальник управління приватизації та корпорптианих прав Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 4. член Наглядової ради Тинний Ігор Владиславович, не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Геотрон» (код ЄДРПОУ 32156475, що володіє часткою 46,835% СК), попереднє місце роботи та посада – Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Акванова гідроресурс» ; 5. член Наглядової ради Попович Володимир Іванович, не володіє часткою в Статутному капіталі товариства (є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Геотрон» (код ЄДРПОУ 32156475, що володіє часткою 46,835% СК), попереднє місце роботи та посада – Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Троя»; Всі вищевказані посадові особи не мають судимостей за посадові або корисливі злочини та не дали згоду на розкриття паспортних даних.
Сайт у розробці !!! kst.in.ua